Enter your keyword

post

VLUTE hợp tác liên kết với trường Đại học Aix – Marseille (Pháp)

VLUTE hợp tác liên kết với trường Đại học Aix – Marseille (Pháp)

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VLUTE HỢP TÁC LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AIX-MARSEILLE (PHÁP)


Sáng 19/6/2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường ĐH Aix-Marseille, Pháp đã ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đào tạo.

Hai đơn vị ký kết hợp tác.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ trao đổi về các hoạt động nghiên cứu và đào tạo, tập trung trao đổi về các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên, đảm bảo chuyên môn về giáo dục, kỹ thuật và hành chính, chia sẻ thông tin và kiến thức về giảng dạy, nghiên cứu và các sự kiện khoa học quốc tế; xây dựng các nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực quan tâm chung.
Mục đích của việc ký kết ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện chương trình trao đổi giáo viên và sinh viên ở cấp độ cử nhân giữa hai trường đối với Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Cơ khí. Qua đó, thúc đẩy hợp tác quốc tế và trao đổi hiệu quả giữa Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường ĐH Aix-Marseille.
Tin, ảnh: CAO HUYỀN

Trả lời

Your email address will not be published.