Enter your keyword

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG – VLUTE

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIN TỨC - SỰ KIỆN

KHAI MẠC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 12, NĂM 2021

KHAI MẠC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 12, NĂM 2021

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 lần đầu tiên ...

SINH VIÊN VLUTE THAM GIA THI CƠ ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI

SINH VIÊN VLUTE THAM GIA THI CƠ ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI

Từ 22 – 25/11/2021, sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật...

QUÂN KHU 9 CHÚC TẾT NHÀ GIÁO 20/11

QUÂN KHU 9 CHÚC TẾT NHÀ GIÁO 20/11

Chiều 19/11/2021, trường Đại học SPKT Vĩnh Long tiếp đoàn...

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CHO TÂN SINH VIÊN

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CHO TÂN SINH VIÊN

Từ ngày 05-07/11/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long...

ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Đào tạo 25 ngành đại học
chính quy thuộc nhiều lĩnh vực
nghề nghiệp khác nhau

SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo ...
... Ngành trình độ thạc sĩ
... Ngành trình độ tiến sĩ

VỪA HỌC VỪA LÀM

Đào tạo ... ngành đại học thuộc
nhiều lĩnh vực nghề nghiệp
khác nhau

CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Thường xuyên mở các lớp
đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
ngắn hạn

Slide

Đại học

KINH TẾ

Mã ngành: 7310101


Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

  Mã ngành: 7510203


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ


  TỰ ĐỘNG HÓA

  Mã ngành: 7510303


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

  Mã ngành: 7510202


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

  Mã ngành: 7510201


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

  Mã ngành: 7510301


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Mã ngành: 7480201


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  KHOA HỌC MÁY TÍNH

  Mã ngành: 7480101


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

  Mã ngành: 7510205


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

  Mã ngành: 7520116


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (ĐIỆN LẠNH)

  Mã ngành: 7510206


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  Mã ngành: 7510102


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG


  (CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG)

  Mã ngành: 7510104


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

  Mã ngành: 7540101


  Tổ hợp xét tuyển:

 • B00: Toán, Hóa, Sinh

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  THÚ Y

  Mã ngành: 7640101


  Tổ hợp xét tuyển:

 • B00: Toán, Hóa, Sinh

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  Mã ngành: 7420201


  Tổ hợp xét tuyển:

 • B00: Toán, Hóa, Sinh

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  KỸ THUẬT HÓA HỌC

  Mã ngành: 7520301


  Tổ hợp xét tuyển:

 • B00: Toán, Hóa, Sinh

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

  Mã ngành: 7540104


  Tổ hợp xét tuyển:

 • B00: Toán, Hóa, Sinh

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa


 • Slide

  Đại học

  GIÁO DỤC HỌC

  Mã ngành: 7140101


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C00: Văn, Sử, Địa

 • C19: Văn, Sử, GDCD


 • Slide

  Đại học

  QUẢN LÝ GIÁO DỤC

  Mã ngành: 7140114


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C00: Văn, Sử, Địa

 • C19: Văn, Sử, GDCD


 • Slide

  Đại học

  CÔNG TÁC XÃ HỘI

  Mã ngành: 7760101


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C00: Văn, Sử, Địa

 • C19: Văn, Sử, GDCD


 • Slide

  Đại học

  DU LỊCH

  Mã ngành: 7810101


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C00: Văn, Sử, Địa

 • C19: Văn, Sử, GDCD


 • Slide

  Đại học

  QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

  Mã ngành: 7810103


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C00: Văn, Sử, Địa

 • C19: Văn, Sử, GDCD


 • Slide

  Đại học

  LUẬT

  Mã ngành: 7380101


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C00: Văn, Sử, Địa

 • C19: Văn, Sử, GDCD


 • Slide

  Đại học

  SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ

  Mã ngành: 7140246


  Tổ hợp xét tuyển:

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 • C04: Toán, Văn, Địa

 • C14: Toán, Văn, GDCD


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII: Nhận hồ sơ dự thi đến 30/4/2021

  Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII: Nhận hồ sơ dự thi đến 30/4/2021

  Theo thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII,...

  Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23- Dấu ấn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

  Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23- Dấu ấn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

  Là đơn vị đăng cai tổ chức Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23,...

  GÓC HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Bạn là tân sinh viên?

  Những thông tin cơ bản mà sinh viên năm nhất cần biết.

  Bạn đang tìm việc?

  Thông tin việc làm liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

  Bạn cần hỗ trợ giấy tờ?

  Thủ tục nhập học, xét tốt nghiệp, xét duyệt sư phạm,...

  Bạn sẽ là tân sinh viên tương lai của VLUTE?

  Để trở thành tân sinh viên VLUTE bạn cần đến những gì?