Enter your keyword

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – THÔNG TIN THƯ VIỆN

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN THƯ VIỆN

CHỨC NĂNG


Đang cập nhật…

NHIỆM VỤ


Đang cập nhật…

NHÂN SỰ


STT Họ tên Chức Danh/Chức vụ Email
1 Lê Thanh Quang Đức Phụ trách trung tâm ducltq@vlute.edu.vn
2 CN. Phạm Thị Ngọc Thúy Nhân viên thuyptn@vlute.edu.vn
3 CN. Nguyễn Thị Ngọc Vân Nhân viên vanntn@vlute.edu.vn
4 CĐ. Tống Minh Tiến Nhân viên tientm@vlute.edu.vn
5 KS. Phạm Minh Nhựt Trợ giảng nhutpm@vlute.edu.vn
6 KS. Huỳnh Đắc Sơn Tiền Trợ giảng tienhds@vlute.edu.vn