Enter your keyword

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH

CHỨC NĂNG


Tham mưu cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng về công tác đào tạo, quản lý giảng dạy môn học Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng ở các cấp học, hệ đào tạo, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất Bộ môn quản lý.

NHIỆM VỤ


Tổ chức, triển khai xây dựng chương trình, cập nhật chương trình, giáo trình học liệu phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo chất lượng đào tạo;
Lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập chuyên ngành giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng ở các cấp học, hệ đào tạo;
Phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nghiên cứu khoa học , tổ chức các phong trào thể dục thể thao;
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trong bộ môn.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo lệnh hiệu trưởng.

CÁC HỌC PHẦN


Học phần bắt buộc: Thể dục cơ bản + điền kinh (chạy ngắn + đẩy tạ)
Học phần tự chọn gồm 5 môn học sau:
Bóng đá
Bóng chuyền
Điền kinh
Cầu lông
Võ thuật

THÀNH TÍCH


Năm 2016:
– Bộ môn GDTC&GDQP đạt được tập thể lao động tiên tiến
– Cá nhân trong bộ môn:
+ Phùng Văn Thiện: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và bằng khen của Liên đoàn lao động Tỉnh Vĩnh Long khen (Hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua công đoàn vững mạnh 2016)
+ Nguyễn Thị Hồng Trang : được giấy khen Công đoàn cơ sở trường ĐHSPKTVL về phong trào thi đua lao động giỏi và đạt giải nhì Hội giảng cấp trường
+ Diệp Xuân Tài : được giấy khen Công đoàn cơ sở trường ĐHSPKTVL về phong trào thi đua lao động giỏi
– Huấn luyện cho sinh viên tham gia giải 9/1truyền thống hàng năm của tỉnh Vĩnh Long tổ chức, đạt các giải sau:
+ Kéo co nam: 1 giải nhất
+ Kéo co nữ: 1 giải nhì
+ Chạy việt dã nam: 1 giải nhì
+ Bóng đá nam: 1 giải ba
+ Bóng đá nữ: 1 giải ba
+ Bóng chuyền nam: 1 giải khuyến khích
– Tham gia giải cầu lông sinh viên đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ ( nội dung dành cho giảng viên) đạt giải nhất đôi nam giảng viên.
– Tham gia Hội thao CBCN-VC do Liên Đoàn lao động Tỉnh Vĩnh Long tổ chức 7/2016 đạt 2 giải khuyến khích chạy việt dã nam, nữ
– Tham gia Hội thao ngày thành lập ngành TB&XH các tỉnh khu vực phía nam năm 2016 đạt 1 giải nhất kéo co
– Tham gia Hội thao khối thi đua VII đạt 3 giải nhất: kéo co, nhảy bao bố nam, nhảy nhảy bao bố nữ.

NHÂN SỰ


TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1 ThS. Phùng Văn Thiện Phụ trách Trung tâm Giảng viên thienpv@vlute.edu.vn
2 CN. Nguyễn Thị Hồng Trang Giảng viên trangnth@vlute.edu.vn
3 ThS. Diệp Xuân Tài Giảng viên taidx@vlute.edu.vn
4 ThS. Lưu Duy Chân Giảng viên chanld@vlute.edu.vn
5 CN. Huỳnh Hoàng Bửu Giảng viên buuhh@vlute.edu.vn
6 CN. Trần Thông Minh Giảng viên minhtt@vlute.edu.vn
7 CN. Võ Ngọc Ngân Thanh Giảng viên thanhvnn@vlute.edu.vn
8 Võ Minh Trung Giảng viên tungvm@vlute.edu.vn
9 TS. Đinh Phước Tường Giảng viên tuongdp@vlute.edu.vn