Enter your keyword

SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NGÀNH SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ

Mã ngành: 7140246

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Cử nhân ngành sư phạm công nghệ
Tổ hợp xét tuyển:

  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C00: Văn, Sử, Địa
  • C14: Toán, Văn, GDCD

Một số hoạt động của sinh viên ngành sư phạm công nghệ tại VLUTE