Enter your keyword

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng B101, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Điện thoại: (+84) 0270 3 822141 Fax: (+84) 0270 3 821003

CHỨC NĂNG


Đang cập nhật

NHIỆM VỤ


Đang cập nhật

NHÂN SỰ


STT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1 ThS. Nguyễn Văn Tám Trưởng phòng tamck@vlute.edu.vn
2 ThS. Trần Tuấn Anh Phó trưởng phòng tuananh@vlute.edu.vn
3 ThS. Vũ Trung Kiên Phó trưởng phòng kienvt@vlute.edu.vn
4 Phan Thị Thanh Thủy Nhân viên văn thư thuyphan@vlute.edu.vn
5 Lê Thị Thanh Tâm Nhân viên phục vụ tamltt@vlute.edu.vn
6 ThS. Lê Dương Hoài Vũ Giảng viên vuldh@vlute.edu.vn
7 CN. Phạm Thị Minh Hiền Nhân viên y tế hienptm@vlute.edu.vn
8 Võ Kim Soàn Nhân viên y tế soanvk@vlute.edu.vn
9 Lê Ngọc Tuyền Nhân viên y tế tuyenln@vlute.edu.vn
10 KS. Lê Phước Thọ Nhân viên quản lý KTX tholp@vlute.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trinh Giảng viên trinhntn@vlute.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Hải Hoài Như Giảng viên nhunhh@vlute.edu.vn