Enter your keyword

KINH TẾ

NGÀNH KINH TẾ

Mã ngành: 7310101

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Cử nhân ngành kinh tế
Tổ hợp xét tuyển:

  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C04: Toán, Văn, Địa

Một số hoạt động của sinh viên ngành kinh tế tại VLUTE