Enter your keyword

KHOA HỌC MÁY TÍNH

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Mã ngành: 7480101

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Kỹ sư ngành khoa học máy tính
Tổ hợp xét tuyển:

  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C04: Toán, Văn, Địa

Một số hoạt động của sinh viên ngành khoa học máy tính tại VLUTE