Enter your keyword

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C501
Điện thoại: (+84) 0270 3 863126

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ


– Xây dựng, quản lý và phát triển nhân sự thuộc khoa Điện – Điện tử;
– Xây dựng và đề xuất chỉnh sửa, hoàn chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình các hệ đào tạo thuộc khoa quản lý;
– Thực hiện kế hoạch đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng các ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện – Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; và các nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ điện tử trình độ Cao đẳng nghề.
– Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

CƠ SỞ VẬT CHẤT


Trải qua giai đoạn phát triển, đặc biệt là được sự đầu tư của Bộ chủ quản, Tổng cục dạy nghề và nhà Trường, khoa Điện – Điện tử nhận được đầu tư từ Dự án Quốc gia, các chương trình mục tiêu phát triển về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Đến nay, cơ sở vật chất của khoa khá hiện đại và đa dạng về chủng loại. Các dự án và chương trình mục tiêu Khoa đã nhận được như Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề (2000-2005), chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008, 2010, 2013.
Năm 2014, khoa Điện – Điện tử chuẩn bị đón nhận chương trình mục tiêu “Đổi mới phát triển dạy nghề” đầu tư về các thiết bị thí nghiệm điện tử, điện tử công suất và vi điều khiển. Các phòng thí nghiệm, thực hành của khoa hiện nay là 18 phòng bao gồm: phòng thí nghiệm Máy điện, phòng thí nghiệm Truyền động điện, phòng thực hành PLC1, PLC2, phòng thực hành nâng cao,…

HƯỚNG PHÁT TRIỂN


– Xây dựng kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên đáp ứng chuẩn trình độ của trường Đại học.
– Viết hoàn chỉnh giáo trình các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đáp ứng yêu phát triển của khoa học, công nghệ và phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.
– Tổ chức hội thảo khoa học, tăng cường tham gia nghiên cứu khoa học ở các cấp để đáp ứng đúng tầm một khoa chuyên môn trong trường đại học.
– Nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo học chế tín chỉ.
– Phát động toàn thể giáo viên trong khoa tăng cường khai thác có hiệu quả các thiết bị của các Dự án và Chương trình mục tiêu đã đầu tư, chế tạo các mô hình dạy học tự làm đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu dạy theo hệ thống tín chỉ và đào tạo nghề.
– Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là một trong những mục tiêu mà khoa phải đạt được trong thời gian tới để đáp ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay.

NHÂN SỰ


TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1 TS. Nguyễn Xuân Vinh Trưởng khoa vinhnx@vlute.edu.vn
2 ThS.NCS. Nguyễn Đức Thành Phó trưởng khoa,Phụ trách bộ môn, Phụ trách TT năng lượng điện thanhnd@vlute.edu.vn
3 ThS. Lâm Minh Dũng Phụ trách bộ môn dunglm@vlute.edu.vn
4 TS. Phạm Thanh Tùng Phụ trách bộ môn tungpt@vlute.edu.vn
5 TS. Nguyễn Văn Minh Giám đốc TT Sau đại học, Giảng viên minhnv@vlute.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên thunta@vlute.edu.vn
7 ThS. Phan Ngọc Linh Giảng viên linhpn@vlute.edu.vn
8 KS. Nguyễn Hữu Thọ Giảng viên thonh@vlute.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Minh Hùng Giảng viên hungnm@vlute.edu.vn
10 ThS. Lê Khắc Thịnh Giảng viên thinhlk@vlute.edu.vn
11 CH. Nguyễn Toàn Tri Giảng viên trint@vlute.edu.vn
12 ThS. Mai Nhật Thiên Giảng viên thienmn@vlute.edu.vn
13 ThS. Biện Công Long Giảng viên longbc@vlute.edu.vn
14 ThS. Đặng Thành Tựu Giảng viên tuudt@vlute.edu.vn
15 ThS.NCS. Lê Minh Thành Giảng viên thanhlm@vlute.edu.vn
16 ThS. Lê Thị Kiều Mai Giảng viên mailtk@vlute.edu.vn
17 ThS. Lương Hoài Thương Giảng viên thuonglh@vlute.edu.vn
18 ThS. Huỳnh Thanh Tường Giảng viên tuonght@vlute.edu.vn
19 ThS. Nguyễn Văn Bền Giảng viên bennv@vlute.edu.vn
20 ThS. Bùi Quang Huy Giảng viên huybq@vlute.edu.vn
21 ThS. Nguyễn Phúc Trường Giảng viên truongnp@vlute.edu.vn
22 ThS. Bùi Thanh Hiếu Giảng viên hieubt@vlute.edu.vn
23 ThS. Nguyễn Xích Quân Giảng viên quannx@vlute.edu.vn
24 ThS. Phạm Thị Kim Thê Giảng viên theptk@vlute.edu.vn
25 ThS. Lê Công Khanh Giảng viên khanhlc@vlute.edu.vn
26 ThS. Trần Minh Quyến Giảng viên quyentm@vlute.edu.vn
27 ThS. Nguyễn Văn Thái Giảng viên thainv@vlute.edu.vn
28 ThS. Trần Ngọc Thoa Giảng viên thoatn@vlute.edu.vn
29 ThS. Nguyễn Trường Kỳ Giảng viên kynt@vlute.edu.vn
30 ThS. Phạm Văn Lực Giảng viên lucpv@vlute.edu.vn
31 CH. Nguyễn Việt Trung Giảng viên trungnv@vlute.edu.vn
32 CH. Nguyễn Phước Lộc Giảng viên locnp@vlute.edu.vn
33 CH. Trần Thị Thùy Trang Giảng viên trangttt@vlute.edu.vn
34 ThS. Nguyễn Thái Sơn Giảng viên sonnt@vlute.edu.vn
35 ThS. Võ Hoàng Tâm Giảng viên, Phó trưởng phòng KT&ĐBCL tamvh@vlute.edu.vn
36 ThS. Nguyễn Văn Tâm Giảng viên tamnv_85@vlute.edu.vn