Enter your keyword

KHOA CƠ KHÍ

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHOA CƠ KHÍ

CHỨC NĂNG


– Khoa có chức năng đào tạo các chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí có trình độ đại học, cao đẳng và đào tạo Cao đẳng nghề với các nghề: Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ hàn;
– Bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngắn hạn về công nghệ cao trong lĩnh vực CNC và Cơ điện tử; đào tạo nhân lực thuộc chuyên môn của khoa theo nhu cầu xã hội;
– Tổ chức sát hạch kỹ năng nghề quốc gia các nghề thuộc khoa phụ trách;
– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
– Thực hiện các dự án hợp tác gia công sản xuất gắn với đào tạo.

NHIỆM VỤ


– Tổ chức thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập các học phần, môn học/mô đun chuyên môn thuộc khoa quản lý;
– Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, đào tạo ngoài giờ về công nghệ cao trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa;
– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác sản xuất; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất;
– Tổ chức bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia các nghề thuộc khoa phụ trách;
– Quản lý các mặt giảng dạy, học tập và các công tác chuyên môn của khoa;
– Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị.

CƠ SỞ VẬT CHẤT


Qua Dự án phát triển Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề, qua Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại khoa Cơ khí được trang bị ngày càng hiện đại.
Đa số các trang thiết bị khoa Cơ khí có xuất xứ từ các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến như Mỹ, Đức, Nga, Nhật, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Sĩ.
– Các xưởng thực tập:
+ Trung tâm Công nghệ cao CAD/CAM/CNC
+ Xưởng thực tập Nguội – Gò – Hàn.
+ Xưởng thực tập Tiện – Phay – Bào – Mài.
+ Xưởng thực tập Rèn
– Các phòng thí nghiệm:
+ Phòng thực tập Cơ điện tử FMS
+ Phòng thực tập Cơ điện tử MPS – PLC
+ Phòng thực tập PCS
+ Phòng thí nghiệm Cảm biến đo lường
+ Phòng thực tập Thủy lực- Khí nén
+ Phòng thí nghiệm vật liệu – Đo lường kỹ thuật.
+ Phòng thực tập Thiết kế ngược- Tạo mẫu nhanh với máy Scan 3D và máy tạo mẫu nhanh 3D System.
+ Phòng thực tập thiết kế, lập trình và mô phỏng CAD/CAM/CNC – mô phỏng trên các bộ điều khiển công nghiệp.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN


Hiện tại, khoa Cơ khí được nhà trường nâng cấp các xưởng thực hành CNC thành Trung tâm công nghệ cao CAD-CAM-CNC và là một Trung tâm hiện đại bậc nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Vào những năm tới, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ xây dựng các ngành trọng điểm trong đó khoa Cơ khí có một ngành đạt chuẩn quốc tế, một ngành đạt chuẩn khu vực ASIAN và một ngành đạt chuẩn quốc gia. Trong chương trình mục tiêu hàng năm, khoa Cơ khí tiếp tục được Nhà truờng trang bị thêm các trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng cho đào tạo các khóa Đại học đầu tiên và những khóa học tiếp theo của Trường.

NHÂN SỰ


TT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Email
1 TS. Lê Hoàng Anh Trưởng Khoa anhlh@vlute.edu.vn
2 ThS.NCS. Mai Đăng Tuấn Giảng viên tuanmd@vlute.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Tấn Nó Phụ trách bộ môn Cơ điện tử
Giảng viên
nont@vlute.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Văn Dư Giảng viên chính dunv@vlute.edu.vn
5 CH. Nguyễn Hữu Long Giảng viên longnh@vlute.edu.vn
6 TS. Trần Hữu Danh Trưởng bộ môn Giảng viên danhth@vlute.edu.vn
7 ThS. Phạm Hoàng Anh Giảng viên anhph@vlute.edu.vn
8 ThS. Lê Hữu Toàn Giảng viên toanlh@vlute.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Hoàng Thiện Giảng viên thiennh@vlute.edu.vn
10 ThS. Trần Vĩnh Phúc Giảng viên phuctv@vlute.edu.vn
11 ThS. Huỳnh Thanh Tuấn Giảng viên tuanht@vlute.edu.vn
12 ThS. Lê Nhân Giảng viên lenhan@vlute.edu.vn
13 CH. Đặng Thanh Tâm Giảng viên tamdt@vlute.edu.vn
14 CH. Lê Minh Cường Giảng viên cuonglm@vlute.edu.vn
15 CH. Trịnh Công Danh Giảng viên danhtc@vlute.edu.vn
16 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân Giảng viên nhannn@vlute.edu.vn
17 Nguyễn Ngọc Tuấn Giảng viên tuannn@vlute.edu.vn
18 Phan Trường Duy Giảng viên duypt@vlute.edu.vn
19 Dương Tấn Đạt Giảng viên datt@vlute.edu.vn
20 Nguyễn Thuận Hải Đăng Giảng viên dangnth@vlute.edu.vn
21 Tạ Văn Rảnh Giảng viên ranhtv@vlute.edu.vn