Enter your keyword

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CHỨC NĂNG


– Khoa Cơ Khí Động lực có chức năng giảng dạy lý thuyết, thực hành và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/mô đun thuộc hai nhóm: lý thuyết và thực hành trình độ đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Sửa chữa máy tàu thủy và Kỹ thuật máy nông nghiệp;
– Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, sản xuất gắn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đánh giá kỹ năng nghề.

NHIỆM VỤ


– Tổ chức, triển khai xây dựng chương trình, cập nhật chương trình, giáo trình học liệu phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo chất lượng đào tạo;
– Lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập cho các chuyên ngành, hệ đào tạo trong khoa;
– Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.

CƠ SỞ VẬT CHẤT


Khoa hiện có 03 xưởng thực hành ô tô, sửa chữa máy tàu thủy, sửa chữa máy kéo với diện tích trên 1500m2. Thiết bị thực hành thí nghiệm rất đa dạng được trang bị qua các giai đoạn theo công nghệ Mỹ, Nhật, Liên Xô và các nước Bắc Âu. Thiết bị đa dạng và đồng bộ gồm 06 mô đun đáp ứng đủ để huấn luyện sinh viên tham gia thi giỏi nghề quốc gia, ASEAN và thế giới về Công nghệ ô tô.
Năm 2014 khoa được nhà trường bố trí tầng 3 tại khu nhà 11 tầng để xây dựng Văn phòng khoa và 5 phòng thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô để phục vụ đào tạo hệ đại học, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng chuyên môn.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN


– Đào tạo
+ Tăng cường củng cố, ổn định và phát triển đào tạo Đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; mở thêm các chuyên ngành đào tạo mới;
+ Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho đào tạo và nghiên cứu khoa học;
+ Thành lập các tổ bộ môn chuyên môn; xây dựng các phòng chuyên môn, chuyên đề phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và báo cáo khoa học;
+ Hợp tác với Trưởng Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học SPKT TP. Hồ Chí Minh và liên kết với các doanh nghiệp trong lãnh vực đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ…
– Nghiên cứu khoa học
+ Nghiên cứu các đề tài tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển và sử dụng nhiên liệu sạch;
+ Nghiên cứu và xây dựng giáo trình điện tử; các bộ ngân hàng đề thi trắc nghiệm;
+ Hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

NHÂN SỰ


TT Họ và Tên Chức vụ/Chức danh Email
1 TS. Nguyễn Thái Vân Trưởng khoa vannt@vlute.edu.vn
2 ThS.NCS. Hồ Hữu Chấn Phó trưởng khoa, Giảng viên chính chanhh@vlute.edu.vn
3 PGS. TS Cao Hùng Phi Hiệu trưởng
Giảng viên cao cấp
caohungphi@vlute.edu.vn
4 TS. Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch Hội đồng trường
Giảng viên
tungnt@vlute.edu.vn
5 TS. Mai Hoàng Long Giảng viên longmh@vlute.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Quang Tuyến Giảng viên tuyennq@vlute.edu.vn
7 TS. Lương Văn Vạn Trưởng BM Ô tô điện vanlv@vlute.edu.vn
8 ThS. Đặng Duy Khiêm Giám đốc TT T-Tep, Giảng viên chính khiemdd@vlute.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Công Khải Giảng viên khainc@vlute.edu.vn
10 KS. Lâm Đức Toàn Giảng viên toanld@vlute.edu.vn
11 ThS.NCS. Mai Phước Trải Giảng viên traimp@vlute.edu.vn
12 ThS. Châu Công Hậu Giảng viên haucc@vlute.edu.vn
13 ThS. Phan Hoàng Sơn Giảng viên sonph@vlute.edu.vn
14 CH. Nguyễn Toàn Trung Giảng viên trungnt@vlute.edu.vn
15 ThS. Nguyễn Thành Danh Giảng viên danhnt@vlute.edu.vn
16 ThS. Võ Văn Cà . Giảng viên cavv@vlute.edu.vn
17 ThS. Nguyễn Hoàng Nhân Giảng viên nhannh@vlute.edu.vn
18 CH. Tô Ngọc Luật Giảng viên luattn@vlute.edu.vn
19 ThS. Nguyễn Đỗ Hoài Phong Giảng viên phongndh@vlute.edu.vn
20 ThS. Khấu Tấn Phát Giảng viên phatkt@vlute.edu.vn
21 ThS. Nguyễn Văn Toàn Giảng viên toannv@vlute.edu.vn
22 ThS. Lê Minh Giảng viên minhl@vlute.edu.vn
23 ThS. Nguyễn Nhựt Tân Giảng viên tannn@vlute.edu.vn
24 CH. Phạm Hoàng Tú Giảng viên tu_ph@vlute.edu.vn
25 CH. Lê Minh Phụng Giảng viên phunglm@vlute.edu.vn
26 CH. Võ Trọng Hữu Giảng viên huuvt@vlute.edu.vn
27 CH. Trần Hoàng Xuân Thắng Giảng viên thangthx@vlute.edu.vn
28 CH. Nguyễn Thành Trường Giang Giảng viên giangntt@vlute.edu.vn
29 CH. Phan Thảo My Giảng viên mypt@vlute.edu.vn
30 CH. Trần Thành Luân Giảng viên luantt@vlute.edu.vn
31 CH. Phan Chương Anh Khôi Giảng viên khoipca@vlute.edu.vn
32 CH. Châu Trung Tín Giảng viên tinct@vlute.edu.vn