Enter your keyword

post

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII: Nhận hồ sơ dự thi đến 30/4/2021

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII: Nhận hồ sơ dự thi đến 30/4/2021

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TRẦN ĐẠI NGHĨA LẦN THỨ VIII: NHẬN HỒ SƠ DỰ THI ĐẾN 30/4/2021


Theo thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII, năm 2020- 2021, thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/4/2021. Hiện đã có trên 30 giải pháp đăng ký dự thi và BTC đang tiếp tục nhận đăng ký dự thi của các cá nhân, đơn vị.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII, các lĩnh vực dự thi là: mô hình, quy trình sản xuất, phần mềm máy tính, thiết bị, máy móc… được tạo ra từ năm 2015 trở lại đây nhằm giải quyết các vấn đề về mặt khoa học hoặc thực tiễn sản xuất và đời sống ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Các giải pháp dự thi theo các lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; công nghệ sinh học, nông, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y- dược, an toàn thực phẩm; giáo dục và đào tạo. Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 9/2021.

CÔNG NGÔN