Enter your keyword

GIÁO DỤC HỌC

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NGÀNH GIÁO DỤC HỌC

Mã ngành: 7140101

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Cử nhân ngành giáo dục học
Tổ hợp xét tuyển:

  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C00: Văn, Sử, Địa
  • C19: Văn, Sử, GDCD

Một số hoạt động của sinh viên ngành giáo dục học tại VLUTE