Enter your keyword

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Mã ngành: 7540104

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Kỹ sư ngành công nghệ sau thu hoạch
Tổ hợp xét tuyển:

  • B00: Toán, Hóa, Sinh
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C04: Toán, Văn, Địa

Một số hoạt động của sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch tại VLUTE