Enter your keyword

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Mã ngành: 7510203

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Kỹ sư ngành kỹ thuật cơ điện tử
Tổ hợp xét tuyển:

  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C04: Toán, Văn, Địa

Một số hoạt động của sinh viên ngành kỹ thuật cơ điện tử tại VLUTE