Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra như sau:
KIẾN THỨC
– Có kiến thức chuyên môn cao và đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm;
– Có khả năng nghiên cứu khoa học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm;
– Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới vào các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm của ngành Công nghệ Thực phẩm;
– Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
– Có trình độ Anh Văn theo quy định hiện hành.
KỸ NĂNG
– Chủ động, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn sâu Công nghệ Thực phẩm và trong tập thể đa lĩnh vực;
– Có khả năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo;
– Kỹ năng anh văn chuyên môn thực phẩm để hiểu được các báo cáo khoa học hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành Công nghệ Thực phẩm;
– Có kỹ năng thử nghiệm những giải pháp mới và phát triển các công nghệ mới, sử dụng các kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành Công nghệ Thực phẩm đáp ứng yêu cầu xã hội;
– Có khả năng làm việc độc lập hay đội nhóm trong môi trường làm việc truyền thống đến hiện đại.
THÁI ĐỘ
– Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn;
– Nhận định đánh giá và quyết định được các phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao;
– Có khả năng phát triển nghiên cứu chuyên sâu ở bậc tiến sĩ;
– Tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, có kỷ luật và chuyên nghiệp; tư duy logic và có hệ thống; có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; trung thực trong nghề nghiệp và đam mê yêu nghề; tuân thủ luật pháp.