Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra như sau:
KIẾN THỨC
+ Nắm vững kiến thức nâng cao về chuyên ngành so với chương trình đào tạo bậc đại học ngành CNTT theo định hướng nghiên cứu nhằm tiếp cận công nghệ mới;
+ Hiểu biết sâu rộng và vận dụng tốt các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực CNTT;
+ Cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành về CNTT; nắm bắt các kiến thức công nghệ mới ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực CNTT; tăng cường kiến thức liên ngành giữa ngành công nghệ thông tin và các ngành khác;
+ Biết vận dụng kiến thức tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn: Khảo sát, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình; thiết kế và xây dựng các hệ thống tính toán xử lí thông tin; thiết kế, xây dựng và khai thác các hệ thống dữ liệu; các công nghệ phát triển phần mềm ứng dụng;
+ Tổng hợp, phân tích và đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và đề xuất các giải pháp cải tiến mới mang lại hiệu quả kinh tế, năng suất khi khai thác sử dụng và nhằm nâng cao hiệu quả các phần mềm ứng dụng CNTT hiện có;
+ Tổng hợp, phân tích và đánh giá các ưu và nhược điểm của các giải pháp CNTT.
KỸ NĂNG
+ Có kỹ thuật, kỹ năng trình bày vấn đề rõ ràng, kỹ năng truyền thụ kiến thức CNTT; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thí nghiệm những giải pháp mới; có kỹ năng phản biện các vấn đề về các giải pháp CNTT;
+ Có kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt để hoàn thành công việc phức tạp; có phương pháp làm việc khoa học, có tầm nhìn chiến lược và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề về CNTT;
+ Có kỹ năng nghiên cứu, cập nhật các kiến thức chuyên sâu của ngành, nắm bắt các công nghệ mới và vận dụng vào phát triển các sản phẩm và ứng dụng CNTT trong các dự án, công trình CNTT;
+ Có kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn được đào tạo để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế; đề xuất những sáng kiến có giá trị; có năng lực thích nghi với môi trường cạnh tranh cao.
+ Có kỹ năng phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;
+ Khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, hội nhập được trong môi trường quốc tế;
+ Khả năng tự nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của Công nghệ thông tin.
+ Có kỹ năng thiết kế, triển khai, vận hành, quản lý các hệ thống thông tin;
+ Thích ứng nhanh với những thay đổi về CNTT;
+ Quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) hiện có;
+ Tư vấn cho các chương trình CNTT của các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp.
+ Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh ở cấp độ B1 hoặc tương đương theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu; có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả, hội nhập nhanh trong môi trường quốc tế.
THÁI ĐỘ
+ Có khả năng làm việc nhóm, độc lập, tư duy sáng tạo; có kỹ năng giao tiếp hiệu quả và kỹ năng mềm tốt với đồng nghiệp và đối tác; thích ứng nhanh với môi trường không ngừng thay đổi.
+ Tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, có kỷ luật và chuyên nghiệp; tư duy logic và có hệ thống; có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; trung thực trong nghề nghiệp và đam mê yêu nghề; tuân thủ luật pháp.