Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ


1. Mục tiêu chung
Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, kiến thức chuyên sâu vững vàng, kỹ năng thực hành ứng dng tốt; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực Cơ khí chế tạo máy; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế – xã hội toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng tham gia các chương trình đào tạo chuẩn trong nước và quốc tế để đạt trình độ cao hơn.
2. Mục tiêu cụ thể
KIẾN THỨC
Làm chủ kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí: kỹ thuật thiết kế – chế tạo tiên tiến, điều khiển sản xuất tự động, điều khiển tự động thủy – khí, robot, vật liệu, kỹ thuật hàn, công nghệ gia công…có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;
Có đủ trình độ để chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
KỸ NĂNG
Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp qua nghiên cứu, các sự cố không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo;
Có kỹ năng tiếp cận các vấn đề thực tiễn, vận dụng hiệu quả và sáng tạo thành tựu khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực Cơ khí để phục vụ sản xuất và đời sống. Có kỹ năng và phương pháp làm việc khoa học, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích; có kỹ năng tự đào tạo, triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ.
Có kỹ năng sử dụng các thiết bị, công cụ, dây chuyền sản xuất hiện đại trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.
Cung cấp kỹ năng ngoại ngữ để giao tiếp, làm việc nhóm trong tập thể đa ngành, hội nhập trong môi trường quốc tế hay giao tiếp trong lĩnh vực chuyên môn.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
Có đạo đức, trách nhiệm trong nghề nghiệp và khoa học công nghệ; trung thực và chịu trách nhiệm trong nghiên cứu hay công việc chuyên môn
Có khả năng nhận ra nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời.
Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị.
Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn.
Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.