Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH


KIẾN THỨC
– Hệ thống kiến thức nền về thế giới quan, phương pháp nghiên cứu khoa học;
– Hệ thống kiến thức về pháp luật Việt Nam và pháp luật du lịch Việt Nam;
– Hệ thống kiến thức về tâm lý, xã hội, hành vi con người và kỹ năng giao tiếp ứng xử;
– Hệ thống kiến thức về tin học, ngoại ngữ, kinh tế, văn hóa, địa lý;
– Hệ thống kiến thức về ngành du lịch: nghiệp vụ lữ hành, quy trình tổ chức và điều hành; hướng dẫn; sự kiện du lịch.
KỸ NĂNG
– Áp dụng kỹ năng giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp đối với mọi đối tượng khách hàng và hơn hết là kỹ năng xử lý tình huống hiệu quả;
– Vận dụng được một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp như: kỹ năng sử dụng bản đồ trong hướng dẫn du lịch, thuyết trình trước đám đông, nắm bắt thông tin, tâm lý du khách, kỹ năng quan sát;
– Tổ chức, sắp xếp các tour du lịch, các sự kiện văn hóa du lịch, phối hợp ăn ý trong làm việc nhóm, hoạt náo, sinh hoạt tập thể, tổ chức hoạt động thể thao, trò chơi vận động;
– Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học và ngoại ngữ;
– Sử dụng được các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về lữ hành.
MỨC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM
– Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị và có đủ sức khỏe, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp;
– Có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp; có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có khả năng hướng dẫn, giám sát; khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên môn.
QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Thực hiện theo Quy định hiện hành.
Sinh viên được công nhận tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
+ Tích lũy đủ số học phần và khối lượng học tập quy định trong chương trình đào tạo; Điểm trung bình chung tích lũy của khóa học đạt từ 2.0 trở lên.
+ Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
+ Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.
+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ (B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc), Tin học ứng dụng cơ bản.
VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ đại học có thể làm việc tại:
+ Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch: chuyên viên phòng Quản lý Du lịch chuyên viên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, chuyên viên các phòng và trung tâm Văn hóa, Du lịch cấp huyện;
+ Cơ sở đào tạo về du lịch: đại học, cao đẳng, trung cấp; Các viện, trung tâm nghiên cứu về du lịch;
+ Doanh nghiệp kinh doanh du lịch: đảm nhận vai trò chuyên môn hoặc quản lý tại cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, khu điểm du lịch, các đại lý du lịch hoặc các bộ phận nhân sự, kinh doanh, marketing, bộ phận tiền sảnh, hướng dẫn viên, điều hành tour…
+ Thành lập và điều hành doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các hoạt động du lịch: kinh doanh lưu trú, ăn uống, lữ hành và vận chuyển, vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện…
+ Các cơ quan hay doanh nghiệp khác: tổ chức sự kiện, chăm sóc khách hàng.
KHẢ NĂNG HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
Học bồi dưỡng nâng cao để đảm nhận vị trí quản lý ở các bộ phận chuyên môn của ngành nghề như: quản lý tiền sảnh, trưởng phòng Marketing, trưởng phòng thiết kế điều hành tour; trưởng phòng phát triển sản phẩm du lịch; Học sau đại học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Du lịch và các chuyên ngành gần như: Việt Nam học; Địa lý học; Văn hóa học; Học văn bằng hai các ngành nghề về khoa học xã hội, kinh tế.