Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH DU LỊCH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH DU LỊCH


KIẾN THỨC
– Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo như: lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế, bản đồ học và địa lý học;
– Có các kiến thức cơ bản về thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và thanh toán quốc tế; có thể thực hiện các dịch vụ lữ hành quốc tế như hộ chiếu, thị thực, thủ tục sân bay, cửa khẩu cho các đoàn khách quốc tế;
– Có kiến thức cơ bản về y tế để sơ cấp cứu trong quá trình đi tour, đảm bảo an toàn cho du khách và hướng dẫn viên;
– Có kiến thức cơ bản về tâm lý du khách các nước và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động du lịch;
– Có các kiến thức về tin học căn bản và ngoại ngữ để vận dụng trong giao tiếp và hướng dẫn du lịch cho khách quốc tế;
– Có kiến thức chung về du lịch và kinh doanh du lịch, kiến thức chuyên sâu về các loại hình du lịch cơ bản như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa;
– Có kiến thức khoa học và hiện đại về chuyên ngành du lịch như Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch;
– Nắm vững kiến thức về tài nguyên du lịch và hệ thống tuyến điểm du lịch Việt Nam; có kiến thức về quy trình và phương pháp thiết kế chương trình du lịch;
– Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; kiến thức về quy trình và thủ tục tổ chức, điều hành hướng dẫn các chương trình du lịch;
– Có kiến thức chung liên quan đến nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn hỗ trợ trong hướng dẫn du lịch;
– Có kiến thức về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành du lịch để vận dụng vào nghiên cứu một vấn đề cụ thể: xác định đề tài nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu; tiến hành nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu,…
KỸ NĂNG
– Sử dụng được các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về văn hóa du lịch, hướng dẫn du lịch, kinh doanh du lịch, lữ hành;
– Kỹ năng thuyết minh hướng dẫn du lịch và vận dụng phù hợp, hiệu quả trong từng trường hợp cụ thể;
– Kỹ năng sử dụng bản đồ trong hướng dẫn du lịch; kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động du lịch để thực hiện chương trình du lịch như: tổ chức dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, vui chơi giải trí;
– Giao tiếp bằng tiếng Anh để phục vụ khách du lịch quốc tế;
– Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power-point, khai thác và sử dụng Internet;
– Kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức sinh hoạt tập thể, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi vận động;
– Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, hợp lý; thích ứng với những biến đổi trong hoạt động du lịch.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
– Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn du lịch như Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch;
– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau như điều hành, tiếp thị, văn phòng du lịch, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, diều hành tour;
– Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực du lịch;
– Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn du lịch;
– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể.
– Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn du lịch ở quy mô trung bình.
VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành du lịch trình độ đại học có thể làm những việc:
– Hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch, các trung tâm dịch vụ lữ hành;
– Thuyết minh viên tại các khu du lịch, bảo tàng, di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh;
– Làm việc trong các bộ phận nghiên cứu và phát triển du lịch, điều hành, kinh doanh lữ hành, tiếp thị du lịch;
– Làm việc trong văn phòng du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan như tổ chức sự kiện, quảng cáo, tiếp thị,…;
– Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy về du lịch như các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo du lịch.