Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


KIẾN THỨC
– Hiểu các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Biết được những kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội áp dụng vào lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
– Hiểu những kiến thức chuyên môn như: Công nghệ sản xuất đồ hộp thực phẩm; Bảo quản và chế biến rau, quả; Sản xuất nước giải khát; Chế biến thịt, cá; Công nghệ chế biến trứng, sữa; Sản xuất đường, bánh, kẹo,…
– Có kiến thức về trang thiết bị, hệ thống và qui trình công nghệ thực phẩm.
– Hiểu luật thực phẩm, qui trình quản lí chất lượng thực phẩm, các hệ thống quản lí chất lượng thực phẩm.
– Biết phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thực phẩm.
– Có trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu A2 tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
KỸ NĂNG
– Vận dụng được các kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên ngành công nghệ thực phẩm để làm việc.
– Vận dụng được kiến thức ngành để tìm hiểu, đánh giá và vận hành hệ thống qui trình công nghệ, thiết bị kỹthuật trong chế biến thực phẩm.
– Tổ chức, quản lí sản xuất, chế biến thực phẩm trong các cơ sở chế biến, doanh nghiệp.
– Phân tích, đánh giá, kiểm soát các chỉ tiêu đảm bảo chất lượng, an toàn – vệ sinh thực phẩm.
– Hình thành ý tưởng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
– Thiết kế và thực hiện các qui trình công nghệ theo yêu cầu.
– Thích ứng và đảm nhiệm được công tác quản lí, điều hành các công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
– Có khả năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời.
– Đạt được chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề 3/5.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
– Có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tính kỷ luật và tác phong công nghiệp.
– Có phương pháp làm việc khoa học và tư duy sáng tạo trong công việc.
– Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các công nghệ mới trong lĩnh vực chế biến thực phẩm.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
– Có khả năng tiếp tục học ở trình độ sau đại học.
– Thích ứng tốt, đảm nhiệm được công tác quản lí, điều hành công việc tại: Nhà máy sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh lương thực thực phẩm. Làm chủ được cơ sở sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Giảng dạy ở các cơ sở đào tạo có đào tạo nghề chế biến thực phẩm.