Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH


KIẾN THỨC
1. Hiểu và vận dụng các kiến thức về Triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương,… để rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, sống và làm việc theo chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch.
3. Giải thích được cơ chế hư hỏng và đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề của nông sản, thực phẩm sau thu hoạch và các quá trình chế biến thực phẩm.
4. Chọn lựa các phương pháp bảo quản nông sản sau thu hoạch; Quản lý chất lượng nông sản trước và sau thu hoạch cũng như trong quá trình chế biến.
5. Có khả năng nghiên cứu cải tiến các dây chuyền công nghệ trong việc bảo quản và chế biến các sản phẩm nông sản sau thu hoạch; Có năng lực học tập nâng cao trình độ.
KỸ NĂNG
1. Đánh giá chất lượng sản phẩm, chế biến các sản phẩm từ động vật và thực vật để tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Ứng dụng kỹ thuật công nghệ để bảo quản các loại nông sản (động vật, thực vật), giảm tổn thất sau thu hoạch, đánh bắt và bảo vệ môi trường.
3. Vận hành được các thiết bị, máy, dây chuyền sản xuất và phân tích, kiểm tra chất lượng các sản phẩm nông, thủy, hải sản trong ngành Công nghệ sau thu hoạch.
4. Kiểm soát được các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh lao động; Ứng dụng được những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản phẩm mới.
5. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, tư duy sáng tạo; Có khả năng trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch.
6. Ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ vào học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.
7. Có kỹ năng khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch.
8. Nhận biết được các vấn đề đạo đức và trách nhiệm phù hợp với pháp luật và quy định trong lĩnh vực sau thu hoạch.
MỨC TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM
1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
2. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ quan điểm cá nhân.
3. Nhận biết được nhu cầu tự học và học tập suốt đời. các trường đại học, học viện, các trung tâm và công ty công nghệ. nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về pháp lý.