Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT


1. KIẾN THỨC
– Trình bày được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
– Xác định được về lĩnh vực chuyên môn nghề về lĩnh vực nhiệt, lĩnh vực lạnh.
– Trình bày được các kiến thức về lý thuyết cơ bản cũng như chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nhiệt;
– Tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nhiệt để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
– Phân tích, tính toán, thiết kế các loại mạch điện tử dùng trong hệ thống lạnh.
– Phân tích, tính toán, thiết kế, so sánh được các mạch điện điều khiển trong hệ thống nhiệt lạnh
– Trình bày được các phương pháp bảo vệ an toàn, vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nhiệt.
2. KỸ NĂNG
– Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh trong các công ty xí nghiệp
– Thiết kế, thi công hệ thống kho lạnh cho nhà máy, xí nghiệp đông lạnh.
– Sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường
– Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành nhiệt – lạnh để tính toán, thiết kế hệ thống nhiệt-lạnh
– Lắp đặt, vận hành,bảo trì, sửa chữa được các hệ thống lạnh, hệ thống nhiệt
– Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa được các mạch điện trong các hệ thống lạnh, hệ thống nhiệt
– Điều khiển hệ thống lạnh, hệ thống nhiệt bằng PLC
– Sửa chữa được những lỗi đơn giản trong các bo mạch điều khiển trong hệ thống điều hòa không khí
– Sử dụng được các bộ điều khiển lập trình (PLC, vi điều khiển), thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển dùng các bộ điều khiển lập trình.
– Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, thực tập, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực Điện – Điện Tử.