Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


KIẾN THỨC
+ Vận dụng kiến thức toán học và kỹ thuật cơ sở của chuyên ngành.
+ Nắm vững các đặc tính của vật liệu xây dựng cho từng loại công trình xây dựng, biết tính toán cấp phối bê tông, cách tiến hành thí nghiệm từng loại vật liệu trong ngành xây dựng cũng như quy trình sản xuất vật liệu.
+ Vận dụng các kiến thức: sức bền vật liệu, cơ học đất, nền móng, kết cấu bê tông, trắc địa…vào thiết kế tính toán công trình xây dựng.
+ Sử dụng phần mềm thiết kế, mô phỏng mô hình làm việc và ứng xử của dất nền khi chịu tải trọng công trình xây dựng, từ đó phân tích và thiết kế giải pháp nền móng hợp lý cũng như công trình nên nền đất yếu.
+ Biết cách thực hiện thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm trong phòng, vận dụng kiến thức phân tích tổng hợp số liệu phục vụ thiết kế cho công trình.
+ Đạt được trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định nhà trường.
KỸ NĂNG
+ Có kỹ năng thiết kế, thi công và đưa ra giải pháp thi công hợp lý trong quản lý công trình xây dựng.
+ Có kỹ năng về ngoại ngữ khi tiếp cận công nghệ thi công mới trong quá trình hội nhập hiện nay.
+ Kỹ năng xử lý sự cố công trình xây dựng, tổ chức bố trí nhân lực cũng như tiến độ thi công công trình hoàn thành đúng tiến độ.
+ Có khả năng quản lý, thực hiện và kinh doanh các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực xây dựng.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
+ Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị và có đủ sức khỏe, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp.
+ Có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp; có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có khả năng hướng dẫn, giám sát; khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên môn.