Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY


KIẾN THỨC
– Có kiến thức cơ sỏ ngành và chuyên ngành công nghệ chế tạo máy, về khoa học tự nhiên và Tin học.
– Biết tính toán trong thiết kế máy, tính toán sức bền và tính toán trong chế tạo máy.
– Có kiến thức về Hình họa vẽ kỹ thuật, về dung sai kỹ thuật đo, về vật liệu.
– Có kiến thức về công nghệ chế tạo máy, đồ gá, thiết kế quy trình gia công.
– Biết rõ về nguyên lý gia công, chế độ cắt, dụng cụ cắt.
– Biết các công nghệ về gia công cơ khí, công nghệ đo kiểm và công nghệ gia công CAD/CAM/CNC.
– Biết phương pháp khai thác các phần mềm trong vẽ và thiết kế cơ khí.
– Có kiến thức về bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí, sản xuất tự động.
– Có các kiến thức về thiết kế, chế tạo và phát triển sản phẩm; quản lý sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp.
– Hiểu biết về quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ – kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất cơ khí.
– Có kiến thức và biết vận dụng vào các qui trình công nghệ gia công; các dự án phát triển các sản phẩm cơ khí.
– Biết phương pháp thiết kế, phương pháp chế tạo, các biện pháp tổ chức sản xuất, vận hành, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.
KỸ NĂNG
– Vận dụng được kiến thức khoa học tự nhiên, Khoa học và xã hội nhân văn, các môn cơ sở ngành, chuyên ngành vào hoạt động chuyên môn..
– Vận dụng được kiến giáo dục đại cương, các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để phân tích, giải quyết các vần đề của hoạt động chuyên ngành.
– Đọc và vẽ thành thạo các loại bản vẽ trong ngành chế tạo máy
– Kỹ năng thiết kế máy, chi tiết máy.
– Có kỹ năng thiết kế đồ gá, lập quy trình gia công chế tạo sản phẩm.
– Vận hành thành thạo các máy công cụ tiện, phay, bào.
– Thành thạo các kỹ năng trong gia công tiện, hay bào, hàn …
– Có kỹ năng vận hành, bảo trì và lập trình gia công trên máy CNC.
– Sử dụng được các loại thiết bị dụng cụ tiên tiến, các máy đo kiểm hiện đại.
– Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cầm tay, dụng cụ đo trong ngành cơ khí.
– Sử dụng thành thạo các phần mềm trong vẽ thiết kế để vẽ các bản theo tiêu chuẩn quy định.
– Khai thác đầy đủ các tính năng của các phần mềm lập trình CAD/CAM/CNC thông dụng.
THÁI ĐỘ
– Làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, đút kết kinh nghiệm, hình thành khả năng tư duy, lập luận. Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
– Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp thu các công nghệ mới.
– Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm trong công việc
– Có ý thức trách nhiệm công dân, yêu nghề, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
– Có khả năng làm việc độc lập, biết hợp tác trong làm việc.
– Có phẩm chất đạo đức tốt, có nhân cách và kỷ cương, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.
– Nghiêm túc trong học tập, nghiện cứu và các hoạt động chuyên môn.
– Có ý thức cộng đồng, môi trường và tác phong công nghiệp.
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, người học được cấp bằng kỹ sư và có thể trở thành cán bộ phòng kỹ thuật, cán bộ quản lý các phân xưởng, các nhà máy, các công ty thuộc lĩnh vực cơ khí cơ khí.
– Làm cán bộ thiết kế trong các phòng kỹ thuật, cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), cán bộ trong công tác bảo trì, cán bộ vận hành trong các dây chuyền sản xuất, dây chuyền lắp ráp, các nhà máy chế biến lương thực thực phẩm, dược phẩm, sản xuất hàng hóa tiêu dùng, sản xuất hàng hóa trong công nghiệp và trong sinh hoạt …
– Làm kỹ sư chuyên thiết kế, chế tạo các thiết bị, chi tiết máy trong lĩnh vực cơ khí, thiết bị trong dây chuyển sản xuất, trong các dây chuyền tự động.
– Làm cán bộ kỹ thuật trong các công ty chuyên kinh doanh các thiết bị cơ khí, thiết bị công nghiệp, thiết bị nông nghiệp, thiết bị trong sản xuất, trong chế biến …
– Làm cán bộ giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp kỹ thuật, các cơ sở dạy nghề. Nếu tiếp tục học tập nâng cao trình độ có thể làm giảng viên tại các trường đại học kỹ thuật, công nghệ.
– Làm chủ xưởng cơ khí, cơ sở sản xuất, cơ sở hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực cơ khí hoặc liên quan đến cơ khí nói chung.
– Xuất khẩu lao động đến các nước có nền công nghiệp phát triển trong khu vực và trên thế giới theo diện kỹ sư sẽ có được vị trí việc làm tốt và nguồn thu nhập cao. Sau khi hết hạn làm việc ở nước ngoài sẽ có cơ hội lớn được làm việc trong các công ty sản xuất của nước ngoài đặt tại Việt Nam.