Enter your keyword

TRAFFIC ENGINEERING TECHNOLOGY (SPECIALIZING IN ROAD CONSTRUCTION ENGINEERING)

TRAFFIC ENGINEERING TECHNOLOGY (SPECIALIZING IN ROAD CONSTRUCTION ENGINEERING)

Mã ngành: 7510104

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Kỹ sư ngành kỹ thuật giao thông
Tổ hợp xét tuyển:

  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C04: Toán, Văn, Địa

Một số hoạt động của sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật giao thông tại VLUTE