Enter your keyword

TOURISM AND TRAVEL SERVICE MANAGEMENT

TOURISM AND TRAVEL SERVICE MANAGEMENT

Mã ngành: 7810103

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Cử nhân ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp xét tuyển:

  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C00: Văn, Sử, Địa
  • C19: Văn, Sử, GDCD

Một số hoạt động của sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại VLUTE