Enter your keyword

POSTHARVEST TECHNOLOGY

“Vinh Long University of Technology Education, where there is no boundary between School and reality”
CULTURAL VALUES - EDUCATION PHILOSOPHY
VISION
MISSION
CORE VALUES
“Knowledge - Creativity - Integration - Development”

POSTHARVEST TECHNOLOGY

Mã ngành: 7540104

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Kỹ sư ngành công nghệ sau thu hoạch
Tổ hợp xét tuyển:

  • B00: Toán, Hóa, Sinh
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C04: Toán, Văn, Địa

Một số hoạt động của sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch tại VLUTE