Enter your keyword

DYNAMIC MECHANICAL ENGINEERING

DYNAMIC MECHANICAL ENGINEERING

Mã ngành: 7520116

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Kỹ sư ngành cơ khí động lực
Tổ hợp xét tuyển:

  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C04: Toán, Văn, Địa

Một số hoạt động của sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí động lực tại VLUTE