Enter your keyword

CHEMICAL ENGINEERING

CHEMICAL ENGINEERING

Mã ngành: 7520301

Thời gian đào tạo: 4 năm
Văn bằng: Kỹ sư ngành kỹ thuật hóa học
Tổ hợp xét tuyển:

  • B00: Toán, Hóa, Sinh
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • C04: Toán, Văn, Địa

Một số hoạt động của sinh viên ngành kỹ thuật hóa học tại VLUTE